Polityka Prywatności

on .

Szanowni Państwo,
dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych. Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Jako administrator Państwa danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy. O wszystkich zmianach, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować na bieżąco.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest LEWI-POLSKA z siedzibą w Pabianice zarejestrowana pod NIP 728-145-36-58 („Administrator”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cele i podstawy przetwarzania:
W ramach współpracy ze swoimi kontrahentami jako administrator danych osobowych, przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, w tym pracowników i współpracowników firm, z którymi łączą nas relacje handlowe. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
a)      prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań przed ich zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b)      wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji (art. 6 ust. 1 lit. c)
c)      dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).
d)      zarządzania relacjami (art. 6 ust. 1 lit. a).
Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu z nami nie są pozyskiwanie przez nas niekiedy bezpośrednio, zwracamy się z prośbą o przekazywanie niniejszej informacji wszystkim osobom, które zgłosiliście lub zgłosicie Państwo do kontaktu w relacjach z nami.
Okres przechowywania danych:
Okres przetwarzania Państwa danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora, zgodnie z tymi przepisami metod, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:
a)      umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Państwa zgód;
b)      inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub Państwa zgody.
c)      danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
d)      orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
e)      zgodą Podmiotu - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, 
w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody.
Wspomniane okresy nie sumują się. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. prawo do przenoszenia danych osobowych
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców lub podmiotom:
a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa
b) którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów o świadczenie usług lub umów outsourcingu usług, m.in. podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi księgowe, usługi kancelaryjne
c) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Imię i nazwisko, adres e-mail, zawód i zatrudnienie, numer telefonu, dane identyfikacyjne.

 

TARGI ENEX 2020

on .

23 edycja największego wydarzenia w branży energetycznej w Polsce. Targi Enex/ Enex Nowa Energia.

Jako jeden z prelegentów tegorocznej imprezy targowej będziemy mogli zaprezentować Państwu najnowsze rozwiązania z dziedziny systemów utrzymania czystości modułów fotowoltaicznych. To również okazja aby pokazać innowacyjną elektryczną szczotę obrotową, która radzi sobie z każdym zabrudzeniem które ogranicza produkcję energii, a przede wszystkim może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia paneli słonecznych.
Tym samym zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska, które zlokalizowane będzie w pasażu energetycznym GLOB ENERGIA.

Wystawa trwać będzie od 26 do 27 lutego 2020 roku w Targach Kielce.

 

Enex targi 2020

BLACK FRIDAY Regulamin Promocji

on .

 

BLACK FRIDAY

Czarny Piątek – to po prostu najlepszy dzień na zakupy, a wraz z nim przygotowaliśmy dla Państwa okazję jakiej jeszcze w naszej firmie nie było. 

Aby zabezpieczyć w pełni obie strony czyli kupującego oraz sprzedającego zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem na ten wyjątkowy Piątek i Sobotę 

 

0 BLACK FRIDAY

 

REGULAMIN PROMOCJI !!!

 
I. OGÓLNE INFORMACJE
 
Niniejszy Regulamin określa zasady promocji "Czarny Piątek". Organizatorem akcji promocyjnej jest administrator sklepu internetowego sklep.lewi-polska.pl, zarejestrowany w Pabianice, NIP 728-145-36-58, tel.: 694-469-009, z siedzibą mieszczącą się przy
ul. Skłodowskiej 8/10, Pabianice. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://sklep-lewi.pl/pl/ Składając zamówienie w promocji "Czarny Piątek", klient wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 
II. CZAS TRWANIA
 PROMOCJI
 
Promocja "Czarny Piątek" trwa od dnia 29.11.2019r. i godziny 00.01.00 do dnia 30.11.2019 i godziny 23.59.00
 
III. INFORMACJE PODSTAWOWE.
 

1. Należy zalogować się na stronie naszego sklepu internetowego pod linkiem https://sklep-lewi.pl/pl/

2. Przejść do działu Promocyjnego BLACK FRIDAY i klinknąć przez siebie wybrany produkt. 

3. Dodać produkt do koszyka.

4. Zapłacić przelewem lub Paypalem

5. Promocja dotyczy zamówień na terenie Polski i UE
 
IV. ZASADY PROMOCJI
.
 
1. Zamówienie można wykonać za pośrednictwem strony http://sklep-lewi.pl/pl/ lub drogą mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nie są brane pod uwagę zamówienia  telefoniczne lub w innej formie niż wyżej wspomniane adresy.
2. Gdy w koszyku lub zamówieniu mailowym znajdują się produkty z kategorii BLACK FRIDAY, Uczestnik otrzyma obniżoną cenę na produkt lub komplet produktów.
3. Zamówienia nie spełniające warunków promocji wymienionych w pkt II, nie będą brane pod uwagę z Akcją Promocyjną.
4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi bądź cenami specjalnymi na w/w kategorie produktów.
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
.
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji, o czym poinformuje klienta.

2. Sprawy nie poruszone w tym regulaminie, m.in. reklamacje i zwroty określa regulamin sklepu dostępny na tej stronie
3. Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2019
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 21 dni roboczych.
5. Koszt transportu zakupionych urządzeń pozostaje po stronie kupującego.
 
6. Z uwagi na niewielką ilość promocyjnych zestawów dostarczonych z centrali w Niemczech zapraszamy do szybkich zakupów gdyż ilość ich jest mocno ograniczona. 
7. Organizator akcji promocyjnej nie odpowiada za przedwczesne stany zerowe na magazynie produktów promocyjnych i tym samym ich brak do końca obowiązującego terminu Promocji opisanej w pkt II Czas Trwania Promocji.
 

REKOMENDACJA Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

on .

                      

                 Zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy są ostatnio różne wyróżnienia oraz nagrody. Wielokrotnie razy uznawano nasz potencjał, dynamikę rozwoju, a przede wszystkim nowatorskie rozwiązania. I tak było tym razem, Szanowni Państwo miło nam poinformować, iż kolejnym naszym sukcesem i wręcz wyróżnieniem jest Rekomendacja od Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, które uznało nasze produkty jako ekologiczne i ekonomiczne pomagające w utrzymaniu wysokiej wydajności systemów fotowoltaicznych.
Tym samy raz jeszcze chcielibyśmy podziękować za tak ważne dla nas Referencje, a Wam drodzy klienci obiecujemy podtrzymanie naszych założeń, które pozwolą nam cieszyć się z wspólnie wymierzonych celów.

REkomendacja Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

CMS Berlin 2019 Targi

on .

                      

CMS BERLIN,

to największa międzynarodowa wystawa branżowa w Europie dotycząca utrzymania czystości, zarządzania obiektami oraz świadczenia usług związanych z administrowaniem nieruchomościami. To również okazcja do spotkania oraz odwiedzenia 429 wystawców z 24 krajów, na blisko 30 000 m kw powierzchni wystawowej brutto.

Na tegorocznej trwającej imprezie targowej można spotkać nie tylko najbardziej innowacyjne rozwiązania do mycia, czyszczenia elewacji, czy fasad, ale również wziąć udział w wykładach i konferencjach, m.in. na temat zdrowia i higieny, praktycznych rozwiązań finansowych oraz doświadczyć profesjonalnych szkoleń, pokazów specjalnych, m.in. czyszczenia na wysokościach.

To również okazja aby, odwiedzić nasze stoisko i zobaczyć w akcji najnowsze rozwiązanie QLEEN Profi Two.

Poniżej mała pigułka z naszej wystawy.

Nagroda Innowacyjny Produkt targów RE-ENERGY

on .

                      

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż na tegorocznych Międzynarodowych Targach RE-ENERGY firma nasza otrzymała nagrodę INNOWACYJNY PRODUKT za SYSTEM do mycia modułów fotowoltaicznych QLEEN DISY FULL VERSION. Ta prestiżowa nagroda to uznanie, nie tylko za najlepszy pod względem parametrów technicznych produkt, ale również innowacyjność oraz stwierdzenie, iż obrany przez Nas kierunek uświadamiania Konsumenta w temacie mycia modułów fotowoltaicznych jest zgodny z zasadami etyki rynku.

Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować Kapitule Konkursowej, a przy okazji Wszystkim Klientom, którzy podczas targów odwiedzili w dniu targów nasze stoisko.

RE ENERGY Konkurs nagroda

Zapraszamy na Targi RE-Energy 10-11.09.2019

on .

                       Targi Energii Odnawialnej RE-Energy to unikatowe wydarzenie targowe dedykowane szeroko pojętej energii odnawialnej (OZE), podczas którego zostaną przedstawione najnowocześniejsze rozwiązania i technologie. RE-energy to nie tylko możliwość pokazania Państwu jak w prosty sposób zadbać o środowisko, ekologicznie dostarczyć i generować energię, ale jest to również możliwość poszerzenia dotychczasowej wiedzy o energetyce i ekologii poprzez konferencje tematyczne czy poszerzanie sieci kontaktów w strefie networkingu biznesowego. Targi Re-Energy to miejsce spotkania branży OZE z Polski i nie tylko. To tutaj świat biznesu spotyka się ze światem nauki. Na targach RE-Energy nie mogło zabraknąć również naszych rozwiązań, które właśnie cechuje ekologia, bezpieczeństwo oraz unikatowość.

Już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr i9 w hali 3

0070 ReEnergy DL 210x99x5mm1

0070 ReEnergy DL 210x99x5mm2

Zapraszamy do KONKURSU

on .

 

KONKURS

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu.

 

KONKURS BANER A4 800dpi

 

 

U20 Mundialowa Mistrzowska PROMOCJA

on .

 

PROMOCJa

Mistrzostwa Świata do lat 20 w Piłce Nożnej 2019 – dwudziesty drugi turniej mistrzostw świata U-20 w piłce nożnej mężczyzn. Do 15 czerwca oczy piłkarskiego świata będą zwrócone na Polskę, która po raz pierwszy będzie organizatorem turnieju. W końcu młodzieżowy mundial to drugi, po seniorskim, najważniejszy turniej rozgrywany pod egidą FIFA. Nadchodząca imreza to szansa aby zobaczyć najbardziej utalentowanych piłkarzy z rocznika 1999 i młodzych. Przypomnijmy że przez ten turniej w przeszłości przewinęli się przyszli mistrzowie świata, Europy i laureaci Złotej Piłki "France Football". Do tej ostatniej grupy należą Lionel Messi (2005), Marco van Basten (1983), Ricardo Kaka (2001), Luis Figo (1991) i Ronaldinho (1999).

Korzystając właśnie z tej okazji zapraszamy do udziału w naszej Mistrzowskiej PROMOCJI. To również jedyna i niepowtarzalna okazja, aby stać się właścicielem Orginalnej Bramkarskiej Koszulki (Europejskiego z wieloma trofeamii Portugalskiego klubu) z autografem Naszego Ambasadora Józefa Młynarczyka.

 

Mistrzowska PROMOCJA

 

REGULAMIN PROMOCJI !!!

 
I. OGÓLNE INFORMACJE
 
Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Mistrzowska PROMOCJA„. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma LEWI POLSKA, zarejestrowana w Pabianice, NIP 728-145-36-58, tel.: 694-469-009, z siedzibą mieszczącą się przy

ul. Skłodowskiej 8/10, Pabianice. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.lewi-polska.pl Składając zamówienie w promocji „Mistrzowska PROMOCJA, klient wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

II. CZAS TRWANIA

 
Promocja „Mistrzowska PROMOCJA„ trwa do 30.08.2019r. lub wyczerpania zapasów.
 
III. WARUNKI PROMOCJI
.

1. Do każdego złożonego zamówienia z kategorii produktów QLEEN Disy Electro, QLEEN Profi I lub QLEEN Profi II, otrzymacie Państwo  Orginalną Bramkarską Koszulkę Europejskiego Zespołu, wielokrotnego zdobywcy największych trofeów w piłce nożnej z podpisem i dedykacją Naszego Ambasadora Józefa Młynarczyka
2. Wartość zamówienia, o których mowa w pkt III.1, dotyczy tylko i wyłącznie produktów z kategotii produktów QLEEN Disy Electro, QLEEN Profi I lub QLEEN Profi II
3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi bądź cenami specjalnymi na w/w kategorie produktów.
4. Promocja dotyczy zamówień na terenie Polski i UE

IV. ZASADY PROMOCJI
.

1. Zamówienie można wykonać za pośrednictwem drogi mailowej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nie są brane  pod uwagę zamówienia telefoniczne lub w innej formie niż wyżej wspomniany adres.
2. Zamówienia nie spełniające warunków promocji wymienionych w pkt IV, ppk 1, nie będą brane pod uwagę w Akcji Promocyjnej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
.

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji, o czym poinformuje klienta.
2. Sprawy nie poruszone w tym regulaminie, m.in. reklamacje i zwroty określa regulamin sklepu dostępny na tej stronie
3. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2019
 

TARGI ENEX 27-28.02.2019 - Zapraszamy

on .

To już 22 edycja jednego z największych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Targi Enex/ Enex Nowa Energia co rok przyciągają setki zwiedzających zainteresowanych tematem energii.

Jako jeden z prelegentów tegorocznej imprezy targowej będziemy mogli zaprezentować Państwu najnowsze rozwiązania z dziedziny systemów utrzymania czystości modułów fotowoltaicznych. To również okazja aby pokazać innowacyjną elektryczną szczotę obrotową, która radzi sobie z najgorszym zabrudzeniem (ptasie odchody), jakie ogranicza produkcję energii a przede wszystkim może prowadzić do uszkodzenia w paneli słonecznych.
Tym samym zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska, które zlokalizowane będzie w pasażu energetycznym GLOB ENERGIA.

Wystawa trwać będzie od 27 do 28 lutego 2019 roku w Targach Kielce.

 

TARGI ENEX naj

LEWI INDOOR

LEWI INDOOR Sytems.
The system solution for fast and perfect indoor cleaning. Surfaces dry streak-free due to the use of demineralized water. The cleaning is carried out directly from the ground. For working heights of up to 10 metres. Thanks to the low weight...

Learn More