Czyszczenie fasad przy użyciu QLEEN

Szkło, ceramika, aluminium, stal są wyznacznikiem nowoczesnej architektury w naszych miastach. Architekci są coraz bardziej odważni w stosowaniu kształtów i materiałów. O bezproblemowym i oszczędnym czyszczeniu fasad myśli się w fazie planowania i budowy raczej rzadko. Często części fasad i powierzchni szklanych są trudno dostępne, co przy zwykłych metodach czyszczenia oznacza czasochłonność i kosztowność. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych technik czyszczenia używających windy i drabiny są sprawdzone w praktyce rozwiązania systemowe QLEEN z użyciem wody zdemineralizowanej.

Sprawdzone w praktyce – szybkie, oszczędne i elastyczne

Prezes firmy FassadEX, Aleksander Krischewski dostał zadanie oczyszczenia budynku pewnej szkoły, której fasady były silnie pokryte zielonymi glonami. Do dyspozycji był skromny budżet i prace miały być wykonane w krótkim czasie, bez uszczerbku dla lekcji. Fasada zbudowana były z delikatnych płyt ceramicznych, które wymagały starannego i delikatnego obejścia, bez oddziaływań mechanicznych i chemicznych. Ponieważ czyszczenie miało odbywać się do wysokości 10 m i w wielu miejscach podnośnik dźwigowy nie mógł być ustawiony, zespół z FasadEX’u zdecydował się zastosować system QLEEN. Dzięki QLEEN ściany i okna zostały za jednym razem w sposób ekonomiczny i bezproblemowy wyczyszczone, bezpośrednio z podłoża, bez naruszania planu lekcji. Za zastosowaniem systemu QLEEN przemawiał krótki czas montażu i demontażu urządzeń myjących, ale również znikome zużycie wody i energii. Koszt wynajęcia podnośnika dźwigowego, windy czy rusztowania okazałby się zdecydowanie wyższy.