Innowacyjne mycie modułów fotowoltaicznych Lewi Polska
Innowacyjne mycie modułów fotowoltaicznych

Niezawodne czyszczenie domowych i przemysłowych modułów fotowoltaicznych

Temat mycia instalacji fotowoltaicznych wydałby się banalny i oczywisty gdyby nie kreatywny marketing producentów paneli fotowoltaicznych, którzy z uporem maniaka twierdzą, że ich produkty czyszczą się same pod wpływem warunków atmosferycznych. W materiałach reklamowych jest zawarta jedynie część prawdy. Faktem jest, że rzęsisty deszcz usunie część zabrudzeń zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu jednak pod wpływem warunków atmosferycznych (deszcz śnieg), nie ma szans poradzić sobie z ptasimi odchodami czy trudną do usunięcia żywicą leśną.

W pewnym uproszczeniu można założyć, że kurz i inne nietrwale związane z panelem zabrudzenia w większości są usuwane i na okoliczność ich występowania można by nie myć generatora PV. Wyjątek stanowi długi okres bez opadów w czasie, kiedy to warstwa kurzu może być źródłem znacznego ograniczenia przezierności szyby, co za tym idzie istotnie wpływać na spadek produkcji energii. Brak czyszczenia panelu fotowoltaicznych wpływa także na kumulowanie się zabrudzeń silnie związanych z panelem (o czym już powyżej wspomnieliśmy), takich jak odchody ptaków, żywica leśna i inne często trudne do zdefiniowania pod kątem pochodzenia zabrudzenia, które mają kilka wspólnych cech w znacznym stopniu są odporne na czyszczenie przez deszcz długo zalegają mają charakter punktowy. Z uwagi, że zacienienie nawet fragmentu ogniwa w panelu znacząco przekłada się na zmniejszony uzysk energii z całej baterii słonecznej a nawet całego stringa połączonych ze sobą szeregowo paneli PV eliminowanie tego typu zanieczyszczeń jest ważnym elementem wydajnej pracy całej instalacji. Brak cyklicznego minimum 1-2 razy w roku czyszczenia całej instalacji może mieć istotny wpływ na zmniejszenie się produkcji energii.

Poniżej jeden z wielu przykkładów zanieczyszczeń na panelach fotowoltaicznych.

Farma w miejscowości Lauterbach (Niemcy) o mocy 1,6 MW nie była czyszczona od ponad 8 lat.

Mycie fotowoltaiki - paneli słonecznych  Mycie fotowoltaiki zabrudzenia  Mycie solarów Qleen  Czyszczenie paneli fotowoltaicznych

Duże zabrudzenie ptasimi odchodami, które z uwagi na rozmiary może ograniczać lub całkowicie wyeliminować z pracy część panelu PV istotnie wpływa na wydajność całego stringa. Do tego należy dodać, że jakiekolwiek opady deszczu nie są w stanie sobie poradzić z faktem usunięcia zalegającego odchodu.
Tego typu zabrudzenie maksymalnie wpływa na wydajność pracy modułu i insalacji, ale jego dłuższy pobyt na powierzchni jest w stanie go doprowadzić do niedowracalnego uszkodzenia. Często z podobnym faktem mierzymy się na powierzchni lakieru samochodowego.

Poniżej kilka przykładów z zabrudzeń ptasimi odchodami.

czyszczenie fotowoltaiki z ptasich odchodów  mycie fotowoltaiki z ptasich odchodów  mycie solarów farma fotowoltaiczna  mycie paneli slonecznych

Wbrew obiegowym opiniom powstałym na bazie prac naukowych sporządzonych blisko 30 lat temu, systematyczne czyszczenie paneli słonecznych jest jedną z podstaw utrzymania ich prawidłowej wydajności. Opady atmosferyczne nie są w stanie wyczyścić dostatecznie powierzchni solarów słonecznych, tym bardziej, że w większości są to powierzchnie z niewielkim kątem nachylenia. Badania naukowe przeprowadzone przez H. Haberlin and C. Renken z Berne University of Applied Sciences (Szwajcaria) dowodzą, iż regularne czyszczenie modułów poprawiło ich wydajność nawet o 13,8% (częściowo nawet osiągnięto większe wartości). Stwierdzono, że urządzenia umiejscowione nawet pod kątem 65 stopni wykazywały znaczną tendencję do gromadzenia zanieczyszczeń. Przeprowadzone w Niemczech prace bawawcze urządzeń solarnych pokazują, że już po pierwszym roku od montażu spada ich wydajność. W przeciągu 3 lat spadek ich wydajności wynosić może nawet do 13%. W niektórych okolicach, gdzie występuje duże uprzemysłowienie, lub zapylenie środowiska spadki wydajności są jeszcze intensywniejsze.

Wraz z rodziną urządzeń QLEEN,  oferujemy Państwu profesjonalne i sprawdzone rozwiązania do czyszczenia domowych i przemysłowych generatorów słonecznych. Proponowane przez nas Systemy myjące są przeznaczone do zastosowań mobilnych dzięki temu bezproblemowo można je dostosować do różnych warunków. Wysokiej jakości komponenty i narzędzia zapewniają szybkie i oszczędne czyszczenie małych i dużych urządzeń o każdej porze roku. Systemy QLEEN pracują z wykorzystaniem wody demineralizowanej, umożliwiając czyszczenie modułów fotowoltaicznych bez używania środków chemicznych, w sposób przyjazny dla środowiska. Przy opracowywaniu samej koncepcji, inżynierom firmy Lehmann zależało na tym, by produkty zużywały możliwie mało wody i energii. W praktyce oznacza to, że systemy QLEEN zużywają niecałe 160 litrów w ciągu godziny, zaś maksymalny zasięg z ziemi można osiągnąć nawet do 21 metrów. Pozwla to przede wszystkim na bezpieczną dokładną pracę bez użycia drabiny, rusztowania czy zbędnego podnośnika.

ZALETY DLA INSTALATORÓW

Warte podkreślenia jest, że mycie modułów fotowoltaicznych może być dodatkowo formą serwisu after sales, który instalatorzy mogą zaoferować swoim klientom. Sprawdza się to w wielu krajach, gdzie klienci bardzo sobie cenią szeroki wachlarz usług oferowany z ‘jednej ręki’.  Taki model biznesowy jest z uznaniem przyjęty również przez polskich inwestorów, począwszy od małych, a na dużych kończąc. Mycie modułów fotowoltaicznych to część szeroko rozumianego procesu konserwacji i serwisu, a on powinien być wykonywany przez fachowców.

Korzyści dla klienta wynikające z regularnego mycia modułów to przede wszystkim eliminacja strat mocy wynikających z zanieczyszczenia, przywrócenie sprawności a co za tym idzie wytworzenie większej ilości energii elektrycznej. Taka instalacja PV finansuje się znacznie szybciej, a żywotność modułów wydłuża się. Czyste moduły optycznie wyglądają zdecydowanie ładniej. Przykład oszczędności wynikających z mycia modułów (instalacja w Niemczech):Rok budowy instalacji 2009, moc 50 kWp, stopień zanieczyszczenia 10%,Obowiązująca cena 42,17 centów / kWh, łączna produkcja 45 000 kWh / rocznieStrata z powodu zanieczyszczenia: 1.897,50 € / rok. Koszty czyszczenia: 1,75 € / m² = łącznie 743,75 €. Korzyść z czyszczenia: 1,153,75 € dodatkowego dochodu rocznie.

Każdy inwestor powinien mieć świadomość, ze tylko czyste moduły są w 100% efektywne. Jeśli brud blokuje dopływ światła nie możemy mówić o 100% efektywności instalacji fotowoltaicznej. Koszt mycia modułów to zaledwie od 2 złote za m2, czyli stosunkowo niewiele w porównaniu ze stratami, jakie mogą powstać, gdy się to zaniedba.

Lokalne warunki środowiskowe czasami powodują ogromne zanieczyszczenie modułów, szczególnie w rolnictwie i przemyśle a badania dowodzą pogorszenia działania modułu. Taki stan rzeczy sprawia ze czas zwrotu inwestycji się wydłuża.

Zapraszamy do współpracy instalatorów i inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych poprawą wydajności instalacji PV.