PORADY

Doradzamy indywidualnie i obszernie tak, aby klient mógł znaleźć dla siebie właściwe rozwiązanie.

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE

Jeżeli istnieje potrzeba, systemy Lehmann mogą być dostosowane do indywidualnych życzeń klienta. Obok konfiguracji na zamówienie możliwa jest również produkcja własnej marki.

GWARANCJA

Firma Lehmann daje 24 miesięczną gwarancję na swoje produkty.

NAPRAWIA, SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Obsługa Klienta nie jest ważna tylko w dniu zakupu ale również przez cały okres używania kupionego sprzętu. Wszystkim klientom naszego serwisu zapewniamy obsługę w ramach gwarancji jak również po zakończeniu okresu gwarancyjnego na produkt.
Staramy się zapewnić dostęp do wszystkich części oferowanych przez firmę produktów LEHMANN KG. Dodatkowo nasi Serwisanci są w stanie naprawić dowolne urządzenie dostarczone do naszego Serwisu.

 • LEWI-POLSKA zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który jest wydana niniejsza gwarancja, pod warunkiem korzystania ze  sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi.
 • LEWI-POLSKA zapewnia bezpłatne usunięcie wad we wszystkich urządzeniach, których producentem jest LEHMANN KG i które spełnią warunki gwarancji.
 • Podstawą gwarancji jest posiadanie i przedstawienie wypełnionej oryginalnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu i po potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie ze stanem faktycznym.
 • Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu. Czas naprawy – 10 dni roboczych liczonych od dnia przybycia sprzętu do serwisu LEWI-POLSKA. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni. LEWI-POLSKA nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość gwarancji, jeżeli działalność serwisu zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami charakterze siły wyższej.
 • Sprzęt powinien zostać dostarczony do serwisu LEWI-POLSKA w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi reklamujący.
 • Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów urządzenia.
 • Urządzenie i dowód zakupu będą niezgodne lub niemożliwe będzie odczytanie danych na karcie gwarancyjnej,    * dokonano poprawek na karcie gwarancyjnej przez osoby inne niż upoważnione,
 • Numer seryjny urządzenia będzie zniszczony,
 • Stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób (zerwane nalepki gwarancyjne)
 • Uszkodzenie powstało z przyczyn natury zewnętrznej (obsługa niezgodna z instrukcją, zjawiska atmosferyczne, zanieczyszczenia, promieniowanie, urazy mechaniczne, niewłaściwe zasilanie, podłączenie do nieuziemionego gniazda zasilającego itp.)
 • Jeżeli podczas naprawy stwierdzi się, że uszkodzenie powstało z przyczyn użytkownika, urządzenie będzie zwrócone wraz z fakturą za usługę serwisu. Proszę więc przed zgłoszeniem sprzętu do serwisu dokładnie sprawdzić źródło niesprawności.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami gwarancyjnymi mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 • W serwisie LEWI-POLSKA uzyskają Państwo aktualnych informacji o procedurze obsługi gwarancyjnej.
 • Koszty robocizny i części
 • Inne rozszerzone formy gwarancji (szczegóły pod podanym numerem telefonu)
 • Po okresie gwarancyjnym zapewniamy możliwość dalszej fachowej naprawy.